zdraví 
přeje 
připraveným

zdraví 
přeje 
připraveným

covid-19-intro
COVID-19

Zbavíme vzduch virů

Až karanténa skončí, nechceme ji zpět. Už teď proto plánujeme, kam všude pošleme své specialisty, aby se postarali o zdravotně nezávadné nastavení vzduchotechniky českých firem a závodů. Chcete být na seznamu i vy? Přihlaste se nám!
Přijedeme za vámi v nejbližším možném termínu. 

Zbavíme
vzduch virů

Až karanténa skončí, nechceme ji zpět. Už teď proto plánujeme, kam všude pošleme své specialisty, aby se postarali o zdravotně nezávadné nastavení vzduchotechniky českých firem a závodů. Chcete být na seznamu i vy?
Přihlaste se nám! 

Přijedeme za vámi v nejbližším možném termínu. 

badge
COVID-19_B
lide v maskach koronavirus

Nejde jen o koronavirus a řadu jiných virů. V průběhu zimní sezóny, pro niž je typická nestálost teplot či zvýšená vlhkost, je mnoho budov náchylnějších také k plísním, alergenům a dalším antigenům.

Šíří se vzduchem
a dotekem

Péče o kvalitu vzduchu v uzavřených prostorách firmy je základním pilířem v ochraně zdraví lidí. Pokud jste u vás ve firmě přerušili nebo utlumili provoz, znesnadnili jste koronaviru možnost šířit se mezi zaměstnanci. Před návratem a opětovným spuštěním plného provozu je užitečné vzduchotechniku prověřit a maximálně snížit riziko, aby jejím prostřednictvím nemohlo dojít k šíření jakýchkoli respiračních potíží. Vhodné nastavení systému vzduchotechniky přispívá ke snížení pravděpodobnosti vzniku nákazy.

covid-19_rouska
certifikat

Můžete získat
certifikát o údržbě

Provedeme obhlídku a analýzu vzduchotechnického systému a navrhneme dočasná opatření pro momentální stav, kdy je zvýšené riziko nákazy.  Zjistíme, zda vaše vzduchotechnika a klimatizace může být vybavena vyšší třídou filtrace, případně jiným opatřením pro zvýšení hygienické kvality ovzduší. Navrhneme také optimalizaci výkonu nebo způsobu užívání do budoucna.

V rámci speciální nabídky vám navrhneme využití nových filtrů nejvyšší možné třídy (HEPA filtry pro zachycení virů, alergenů a nečistot).

Až epidemie ustoupí, provedeme hloubkové čištění klimatizace a ekologickou likvidaci odpadu, aby se vaši lidé mohli s důvěrou vrátit do čistého a zdravého prostředí. O provedené údržbě vám vystavíme certifikát, kterým uklidníte i ty nejzdrženlivější kolegy.

Pomozte s námi
ve veřejném prostoru 

Objednejte si náš servis již v průběhu dubna či května. Z každé včasné potvrzené objednávky věnujeme 10 % na mimořádnou slevu filtračního materiálu pro zařízení v tzv. první linii – v nemocnicích a dalších státních zařízeních.

pomozte s nami

Přihlaste se nám!

Specialista čistého vzduchu se vám co nejdříve ozve.

Poskytnutím svých osobních údajů uděluji společnosti Air Technology s.r.o. souhlas k jejich zpracování za účelem mého kontaktování s obchodní nabídkou na dobu 2 měsíců a současně beru na vědomí informace a poučení ohledně zpracování osobních údajů dostupné ZDE

zdravi-lide

Kontakt

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23508.
V naší nabídce vycházíme z doporučení REHVA (Evropské federace asociací v oboru větrání, vytápění a klimatizace)
v návaznosti na zjištění WHO (Světové zdravotnické organizace) o mechanismech přenosu infekce.
© Air Technology | Všechna práva vyhrazena

by krea.tiff