HYGIENICKÁ
FILTRACE

HYGIENICKÁ FILTRACE

V zdravém těle zdravý vzduch

POD OCHRANOU FILTRAČNÍ JEDNOTKY PROTI VIRŮM A KAPÉNKÁM

Jednotky VIROLORUM a INTERIAIR zachycují min. 99,95 % (sub)mikročástic včetně virů a chrání tak osoby v první linii: zdravotníky, lékárníky, zaměstnance na přepážce i všechny jejich návštěvníky.

Open space, lékárny, domovy pro seniory, pošty apod. 

→ interiair.cz

Zdravotnická zařízení
→ virolorum.cz

interiair